Στρ. Καβράκου, Διώνη

Πικέρμι 19009
Αθλητικό Κέντρο

Διώνης Πικερμίου

Χώρος – Εγκαταστάσεις